Sürdürülebilir Kalkınma | fennotlari.com
Sürdürülebilir Kalkınma
01-12-2018 18:52 8. Sınıf Konuları

Sürdürülebilir Kalkınma

İnsanların doğal kaynaklara zarar vermeden ve bilinçli kullanımının planlanmasına sürdürülebilir kalkınma denir.

Sürdürülebilir kalkınma için, doğal kaynaklar sonuna kadar kullanılmamalıdır.
Sürdürülebilir kalkınma sayesinde gelecek nesillerin de dünyadaki kaynakları kullanabilmesi sağlanır.
Sürdürülebilir kalkınmada en önemli unsur doğal kaynakların tasarruflu kullanımıdır.
Enerjinin elde edilmesinde yenilenemez enerji (Fosil yakıtlar, nükleer enerji) yerine, yenilenebilir enerji (Hidroelektrik, güneş, rüzgar, jeotermal enerji) kullanılmalıdır.
Sürdürülebilir kalkınmanın üç temel saç ayağı vardır. Bunlar sosyal yapı, ekonomi ve çevredir.

Doğal kaynakların çoğu enerji elde etmek amacı ile kullanılmaktadır. Bu nedenle enerji kaynaklarının tasarruflu kullanılması gerekmektedir. Enerji elde edilmede kullanılan fosil yakıtlar, oluşturdukları atık maddeler ile doğaya zarar vermektedir. Fosil yakıtların yanması ile oluşan CO2 sera etkisi, küresel ısınmaya ve iklim değişikliklerine neden olmaktadır.

Tasarruflu olmak
İnsanlar beslenmek ve eşya üretmek için doğal kaynakları kullanır. Yiyecekler, madenler, su, hava, ormanlar vb. doğal kaynaklardır. Bunların gelişigüzel kullanılması gelecek nesiller için olumsuz durumlar oluşturur.
Bunu önlemek için;

 1. İhtiyaç duymadığımız ürünleri almamak
 2. Elimizdeki ürünleri koruyarak kullanmak
 3. Isı yalıtımı yaparak enerji tüketimini azaltmak
 4. Enerji verimliliği yüksek ürünler kullanmak
 5. Elektrik ve su tasarrufu önlemleri almak
 6. Gıdaların israfını önlemek
 7. Toplu taşıma araçlarını kullanmak (otobüs, dolmuş vb.)
 8. Geri dönüşümlü ürünler kullanmak


Geri Dönüşüm
Doğal kaynakların sürekli azalması zamanla tükenmelerine neden olur. Bu nedenle eski eşyaların toplanarak tekrar kullanılabilir hale getirilmesi gerekir.
Atıkların toplanarak tekrar kullanılabilir hale getirilmesine geri dönüşüm denir.
Daha çok katı atıklar geri dönüştürülür.

Geri Dönüşümü Faydaları

 1. Yeni kaynaklar oluşmasını sağlar.
 2. Doğal dengeyi korur.
 3. Enerji tasarrufu yapar.
 4. Daha az para gerektirir. (yaklaşık 20’de 1’ine mal olur.)
 5. Çevre kirliliğini azaltır.
 6. Geri Dönüştürülen Maddeler

Cam – Plastik – Alüminyum – Kağıt – Çelik – Demir – Bakır  vb.
Not: Plastik ürünleri geri dönüştürmek diğerlerine göre daha zordur. Bunun nedeni plastik atıkların çok karşık yapıda olmasıdır.

Çöplerin ayrılarak toplanması, geri dönüşüm için ayrı çöp kutularının yaygınlaşması, katı atık geri dönüşüm tesisleri açılması geri dönüşüm için gereklidir.

Sürdürülebilir Kalkınmanın Hedefleri

 1. Fakirliğe son
 2. Açlığa son
 3. Sağlıklı bireyler
 4. Kaliteli eğitim
 5. Cinsiyet eşitliği
 6. Temiz su ve hijyen
 7. Erişilebilir ve temiz enerji
 8. Ekonomide büyüme
 9. İnavasyon ve yeniden yapılanma
 10. Eşitsizliklerin azaltılması
 11. Sürdürülebilir şehirler
 12. Sorumlu tüketim
 13. İklim hareketi
 14. Sudaki yaşam
 15. Karadaki yaşam
 16. Barış ve adalet
 17. Hedefler için ortaklık