Kimyasal Bağlar | fennotlari.com
Kimyasal Bağlar
07-12-2017 00:20 8. Sınıf Konuları

Kimyasal Bağlar

 Son  yörüngesi tam dolu olmayan atomlara da kararsız atomlar denir. Kararsız atomlar her zaman kararlı yapıda olmak ister. Bunun sebebi kararlı atomların daha az enerji ile yaşamlarını sürdürebilmeleridir.  Bu  durum  emekli olmuş  aileye  benzer emekli olmuş oğlunu evlendirmiş kızını gelin etmiş aileler daha kararlı,  daha az enerji ve para harcayarak yaşamlarını sürdürürler.

Kararlı olmayan  atomlar kararlı hale gelebilmek için  kendi aralarıında elektron alış-verişi   yada  elektron ortaklığı yaparlar.

Böylece atomlar arasında bir  çekim kuvveti oluşur ve atomları  bir arada tutan bu çekim kuvvetine kimyasal bağ denir. 

Kimyasal bağ oluşturan atomların elekrton sayısı değiştiği için  fiziksel ve kimyasal özellikleri değişir.  Taneciklerin  kimyasal özellikleri elektron sayısı ile ilgilidir.

Bizim yapacağımız  Kimyasal tepkimeler de elektron sayısı değişir fakat  çekirdekte  bulunan proton yada  nötron sayısında bir değişme olmaz.

Çekirdekte bulunan parçacıklar ancak  nükleer  tepkimelerde  değişir.

Kimyasal bağ iki farklı şekilde meydana gelir. 

1-  Elektron   alış-verişi  (iyonik  Bağ)

2-  Elektron  ortaklığı  (Kovalent  Bağ)

İyonik Bağ
Element atomlarının son katmanları arasında yaptıkları elektron alışverişi sonucu oluşan bağa iyonik
bağ denir. 

Metal atomları, genelde elektron vererek pozitif yüklü iyon hâline geçer yani katyon oluşturur.

Ametal atomları elektron alarak negatif yüklü iyon yani anyon oluşturur.

Katyon ve anyonlar arasında oluşan çekim kuvvetine  iyonik bağ denir . 

İyonik yapılı bileşikler  kristal yapılıdır.  Suda genellikle iyonlaşarak çözünür ve çözeltileri elektrik akımını iletir.

sofra tuzunun (NaCl) bağ oluşumunu daha yakından inceleyelim. 

fen bilimleri , fen ,fen notları, fen notlari

 Na atomu son yörüngesindeki bir elektronu verir  karalı olur. Cl ise Na atomunu  verdiği  elektronu alarak  kararlı hale gelir bölyelece aralarında bir çekim kuvveti oluşur bu kuvvete  iyonik bağ denir.

Kovalent Bağ

Element atomlarının son katmanlarındaki
elektronları ortaklaşa kullanması sonucu oluşan
kimyasal bağa kovalent bağ denir. Kovalent
bağ ametal atomları arasında gerçekleşir.
Molekül yapı, kovalent bağ sonucu oluşur.
Kovalent bağ, aynı tür elementler arasında oluşabileceği gibi farklı tür elementler arasında da oluşabilir.

ÖRNEK:  H2, O2,  N2  , CO2  ve H2O

fen ,fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen ,fen ,fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fenfen ,fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fenfen ,fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fenfen ,fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fenfen ,fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen