Ernest Rutherford | fennotlari.com
Ernest  Rutherford
18-01-2018 20:48 BİLİM İNSANLARI

Ernest Rutherford

Rutherford
Pozitif yüklere proton,   Protonun bulunduğu yere çekirdek adını verdi.  Çekirdek etrafında elektronların hareket halinde olduğunu  ve  atomun  hacmini elektronların dönerek oluşturduğunu yaptığı  etkinlik ile  gösterdi .  Etkinliğinde  çok ince  bir altın  plakayı  elektron bombardımanına tuttu ve  elektronların pek çoğunun altın plakanın diğer tarafına geçtiğini pek azının geçemediğini fark etti. Bu durumda  altının kütlesinin atomun küçük bir bölümünde  toplandığını  ve  büyük   bölümünün  boşluklardan oluştuğunu fark etti .  Yaptığı model güneş sistemine benzetmiştir.