Marie Curie | fennotlari.com
Marie Curie
19-07-2022 09:38 BİLİM İNSANLARI

Marie Curie

Marie Curie, Fransızca adıyla Maria Sklodowska; bir ortaokul öğretmeninin kızı olarak 7 Kasım 1867’de Varşova’da dünyaya geldi. Bölge okullarında genel bir eğitim görüdü.

 

Daha sonra ise Polonya’nın Rusya egemenliğine giren, o zamanlar Avusturya idaresindeki kısmı Krakow’dan ayrıldı. 1891 yılında Paris’e gidip, Fizik ve Matematik Bilimleri alanında lisans öğrenimi gördüğü Sorbonne’da çalışmalarını devam ettirdi. 1894 yılında Fizik Fakültesi’nde profesör olan Pierre Curie ile tanıştı ve ertesi yıl evlendi. Kocasının Sorbonne’daki Fizik Laboratuvarı Başkanı ünvanını devraldı ve doktora derecesini 1903 yılında elde etti. Pierre Curie’nin 1906 yılındaki trajik ölümünün ardından, Fen Bilimleri Fakültesi’nde Genel Fizik Profesörü makamını devraldı ve bir kadın, ilk defa bu konuma gelmiş oldu. Kendisi ayrıca, 1914’te kurulan Paris Üniversitesi Radyum Enstitüsü’ndeki Curie Laboratuvarı’na da müdür olarak atandı.

Kocasıyla beraber yaptığı ilk araştırmaları, çoğu kez zor koşullar altında yürütmüştü. Laboratuvar düzenleri yetersizdi ve ikisi de geçimlerini sağlamak üzere çoğu zaman eğitim vermek zorunda kalmıştı. Henri Becquerel’in 1896 yılında radyoaktiviteyi keşfetmesi, Curie’lerin parlak araştırma ve analizlerine ilham olmuş; bu araştırmalar da ismini Marie’nin doğduğu ülkeden alan polonyum ve radyumun izole edilmesine yol açmıştı. Bayan Curie, radyoaktif kalıntılardan yeterli miktarlarda radyum ayırma yöntemleri geliştirmiş ve elementin tanımlanması ile sahip olduğu özellikler üzerinde detaylı çalışmalar yapılmasına olanak sağlamıştı; özellikle de tedavi amaçlı özelliklerinde…