Bizim Gökadamız Hangisi | fennotlari.com
Bizim Gökadamız  Hangisi
29-11-2017 00:11 GENEL

Bizim Gökadamız Hangisi

                Çok sayıda  ( milyonlarca)   yıldızın oluşturduğu  kütle çekimin  kuvvetinden   dolayı  uzayda   meydana gelen ;  Yıldız ,  toz,         plazma , gaz bulutu   ve   varlığı kesin olarak  ispatlamamış  karanlık maddenin  oluşturduğu  bulutsu sisiteme denir.

          En çok bilinen   gökadalar    :   Androomeda,  Sombrero ,Kornek gökadası, Hoag gökadası,  Büyük Macellen gökadası,   Küçük Macellan gökadası  , Girdap  gökadası  ve   bizim içinde  bulunduğumuz   Samanyolu  gökadasıdır.

         Gökada teriminin eşanlamlısı  Galaksi   olarak  ifade edilir .   Bizim galaksimiz yani gökadamız ise  Samanyolu  Gökadasıdır. 

        Samanyolu  gökadası sarmal ( çubuklu sarmal) şekilde  bir gökadadır.   Gökadalar şekillerine göre  üç gruba ayrılır.

                      1- Düzensiz  gökadalar

                      2- Elips/ disk biçimli  gökadalar

                      3- Sarmal   gökadalar