Basit Makineler | fennotlari.com
Basit Makineler
13-12-2017 22:26 8. Sınıf Konuları

Basit Makineler

Sabit Makara

fen , deney, fen bilimleri , konu anlatımı, soru,sınavBir yere monte edilmiş şekilde kullanılan makaralardır. Makaraya geçirilen ipin bir ucunda yük,  diğer ucundan kuvvet uygulanır.  F kuvvetinin büyüklüğü  yükün ağırlığına  eşittir.  F = G

Sabit makaraların sağladığı iş kolaylığı: Kuvvtin yönünü değiştirmesidir. 

Sabit makaralar bayrak direklerinin ucunda, yelkenlilerde, balıkçı teknelerinde, inşaatlarda yük taşımak
için ve dağcılıkta tırmanırken kullanılmaktadır.


Hareketli Makara:

Yükle birlikte hareket eden makaralara hareketli makara denir. Hareketli makaralarda yük  makaraya

fen , fen bilimleri , Deney , ilginç komik

 bağlanır.

Hareketli makaraların sağladığı iş kolaylığı:  Kuvvetten iki kat kazanç sağlar .               F =  G / 2

Kuvvetin yönünü değiştirmez yük kuvvetin  yönünde hareket eder. Fakat yoldan ikikat kayıp vardır.
Yükü kaldırdırmak istediğimiz yüksekliğin iki katı uzunluğunda ip çekilmesi gerekir.

Ayrıca hareketli makaralarda makara ağırlığı kuvvet kazancını etkiler.

Hareketli makaralar inşaatlarda yük taşımada, vinçlerde, dağcılıkta tırmanma esnasında kullanılır.

Palanga :                                                                                                                                                                      
 
fen notları , fen , fen bilimleri, deney , soru , konu , komik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hareketli ve sabit makaralardan oluşturulan sistemlere palanga denir. Palangalarla iş kolaylığı sağlanır .
palangalar da kuvvetten kazanç, yoldan kayıp oluşturan araçlardır. Kullanılan makara sayısına ve çeşidine göre kuvvet kazancı değişir.   Hareketli makaraların ağırlığı  kuvvet değerini etkiler.
ÖRNEK :Günümüzde çok büyük yükleri kaldırmak için kullanılan vinçlerde palanga düzenekleri kullanılmaktadır.

Kaldıraç :
Kaldıraçlar , deney , Basit makineler, Enerji, İş ve Enerji, komik, ilginç , fen , fen bilimleri

 Kuvvet kazancı  kuvvet kolu /  Yük kolu oranına göre değişir. Kaldıraçlarda
kuvvetin uygulandığı nokta ile destek noktası arasındaki uzaklığa kuvvet kolu, yükün etki ettiği nokta ile destek noktası arasındaki uzaklığa da yük kolu denir.
F. X = G .Y
Kuvvet .  kuvvet kolu = Yük . Yük kolu
Desteği ortada olan kaldıraçlar: Pense, makas, kerpeten, tırnak makası, kayık küreği, vites kolu
Yükü ortada olan kaldıraçlar  : El arabası, fındık kıracağı, gazoz açacağı
Kuvveti ortada olan kaldıraçlar: Maşa, cımbız, olta örnek olarak verilebilir.

Kaldıraçta kuvvet kazancı oluşabilmesi için kuvvet kolunun yük kolundan uzun olması gerekir.

Kuvvet kolu, yük kolundan hangi oranda büyükse o oranda kuvvetten kazanç oluşur.

Kuvvetin ortada olduğu  kaldıraçlarda ise her zaman kuvvetten kayıp, yoldan kazanç vardır.

Eğik Düzlem :  

fen ,  fen bilimleri , deney , komik Kaldıraç, eğik düzlem , makaralar, Basit makineler, fen notları, fen notlari, Bilim.

Cisimleri belirli bir yüksekliğe çıkarmak amacı ile kullanılır. 

P  . h    =  F . L

Eğik düzlemlerde herzaman kuvvet kazancı vardır. 

Kuvvet kazancı :  P/F    =   L/h

Eğik düzlemin eğimi azaldıkça kuvvet kazancı da artmaktadır.
Dik dağlara tırmanan yollar eğik düzlem şeklinde oluşturulur.

Aynı şekilde, merdivenlerde bir çeşit eğik düzlemdir


Çıkrık :

fen ,  fen bilimleri , deney , komik Kaldıraç, eğik düzlem , makaralar, Basit makineler, fen notları, fen notlari, Bilim.


Günümüzde, kuyulardan su çekmeye yarayan düzeneklere çıkrık denir. Ancak bu düzeneği esas
alan birçok basit makine hayatımızı kolaylaştırmaktadır. Bir silindiri, ona bağlı olan bir kolla daha büyük
daireler oluşturacak şekilde döndürdüğümüzde kuvvetten kazanç oluşur.

 

Günlük yaşamda tornavida, İngiliz anahtarı, kapı kolları, direksiyon, anahtar ve musluk başı çıkrık düzeneğine göre çalışır.

Anlatılan basit makinelerin dışında dişli çarklar, vida ve kasnaklar da günlük yaşamda sıklıkla kullanılan
basit makinelerdendir.  Birden fazla basit makine düzeneği içeren  makinelere bileşik makineler
denir. Mesela bisiklet bir bileşik makinedir.

Bisikletin yapısında kaldıraç, dişli çark ve çıkrık düzenekleri yer almaktadır. Benzer şekilde araba motorlarında dişli çark ve kasnak düzenekleri yer almaktadır. 

Kullanılan basit makineler  işten yada enerjiden kazanç sağlamaz  fakat  iş kolaylığı sağlar  bu sebeple kullanılır.