Kimyasal Tepkimeler | fennotlari.com
Kimyasal   Tepkimeler
02-12-2017 21:15 8. Sınıf Konuları

Kimyasal Tepkimeler

Daha  önce  fiziksel  ve kimyasal olayları öğrenmiştik . 

Meydana gelen olayın kimyasal olduğunun  belirtileri : renk  değişimi,  koku , duman, alev çıkması, Işık çıkması ...gibidir.Kimya  bilminde  olay  kavramı ile eşanlamalı olan reaksiyon terimi  kullanılır.

Reaksiyon = Olay = Tepkime

Farklı maddelerin bir araya gelerek kendi  özelliklerini ( kimliklerini)  kaybederek yeni maddeler oluşturması sürecine kimyasal tepkime (olay) denir.
Kimyasal tepkime sürecinde atom ya da moleküller arasındaki bağlar kopar  ve  yeni bağlar oluşur. 

Böylece maddenin kimyasal yapısı değişmekte, yepyeni bir madde ya da maddeler
oluşmaktadır.

Kimyasal olaylarda , tepkimeye girenler ve tepkime sonucu oluşan ürünler aşağıdaki
gibi gösterilir.

 Kağıt  + Oksijen ===> Kül + Duman 

Girenler                       Ürünler

 Gerekli şartlar oluştuğunda bu iki madde bir araya getirilirse var olan  bağlar kırılır, Kağıdın atomları ve oksijen atomları arasında yeni bağlar oluşur.

Oluşan yeni maddenin, özelliği kağıt ve oksijene benzemeyen yeni bir maddedir. 

    Girenler                         Ürünler

Görüldüğü  gibi eski bağlar kırılmış ve yeni bağlar oluşmuştur.

Kütlenin  Korunumu :  Kimyasal   tepkimelerde   olay sonunda  maddelerin  kimyasal ve fiziksel özellikleri değişebilir.  Kimyasal özellikler maddenin elektron sayısı ile  ilgilidir .  Tepkimede  değişmeyen bazı özellikler de vardır:

  • Toplam kütle 
  • Toplam elektron sayısı
  • Atom çeşidi
  • Toplam atom sayısı