Biyoçeşitlilik | fennotlari.com
Biyoçeşitlilik
27-11-2018 12:36 5. Sınıf Konuları

Biyoçeşitlilik

Bir bölgedeki canlı sayısı ve çeşidindeki zenginliğe biyoçeşitlikil veya biyolojik çeşitlilik denir.

Biyoçeşitliliğin önemi nedir

Biyoçeşitlilik ekosistemin işleyişini kolaylaştırır.
Biyoçeşitlilik doğal zenginliktir.
Biyoçeşitliliğin fazla olması tarım ve sanayi alanında katkı sağlar.
Biyoçeşitlilik doğa turizmini katkı sağlar.
Biyolojik çeşitlilik ile ekosistemler dengede kalır.
Biyoçeşitlilik sağlığımızı destekler.
Ülkemiz biyoçeşitlilik yönünden zengindir.

Biyoçeşitliliğe etki eden faktörler:
Canlıların yaşadığı çevrenin şartları biyoçeşitliliği etkiler. Bu şartlar canlı yaşamı için ne kadar uygunsa biyoçeşitlilik de o kadar zengin olur. Bu şartları sayalım:

 • Su miktarı
 • İklim
 • Yeryüzü şekilleri
 • Çevrenin kirlilik seviyesi
 • Toprağın yapısı vb.

Biyoçeşitliliğin Faydaları

İnsanların ihtiyaç duyduğu maddeleri karşılar (yiyecek, tahta, iplik vb.)
Doğal dengenin korunmasını sağlar.
Bitkiler fotosentezle tüm canlıların besin ihtiyacını karşılar.
Bitkiler ilaç yapımında kullanılır.

Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörler

 • Aşırı nüfus artışı
 • Çevre kirliliği
 • Çayır, mera ve otlak alanların aşırı otlatılması.
 • Erozyonla toprağın yok olması
 • Tarımda zirai ilaç kullanımı
 • Sulak alanların kurutulması
 • Doğal afetler
 • Ormanların tahrip edilmesi
 • Orman yangınları
 • Küresel ısınma sonucu oluşan iklim değişikliği

Nesli Tükenen Canlılar:
Doğal nedenlerle ve insan etkisiyle nesli tükenen canlıların bazıları;
Dinozor, moa, mamut, dodo, tazmanya kurdu, anadolu kaplanı.

Türkiye’de Nesli Tükenen Canlılar:
Anadolu leoparı, Asya fili, kunduz, Kafkas bizonu, orman horozu, yılan boyun, Asya aslanı

Dünya’da Nesli Tükenmekte Olan Canlılar:
Panda, Şahin gagalı kaplumbağa, Cava gergedanı, Goril, Saola, Pangolin

Türkiye’de Nesli Tükenmekte olan Canlılar:
Akdeniz foku, kelaynak kuşu, alageyik, bozayı, su kaplumbağası, kardelen çiçeği, tuj koyunu, Ankara keçisi, salep orkidesi, sülün.

 

Biyoçeşitliliğin Korunması İçin Alınması Gereken Önlemler
1. İnsanların bilinçlendirilmesi
2. Doğal yaşam alanları ve doğal su kaynakları koruma altına alınmalıdır.
3. Aşırı ve bilinçsiz avlanmanın önüne geçilmeli.
4. Organik tarım tercih edilmelidir.
5. Nesli tükenme tehlikesi altında olan canlılar koruma altına alınmalıdır.
6. Ormanlar tahrip edilmemelidir.
7. Tarım ilaçlarının, deterjanların ve kimyasal maddelerin kullanımı konusunda insanlar bilinçlendirilmelidir.